Az elmúlt 27 év magyar nyelvű ufóirodalma bizony sok kivánnivalót hagy maga után, melyre szinte minden ufós tematikájú cikkünknél folyamatosan és határozottan rámutatunk, hogy egy pillanatra se merüljön feledésbe, hogy akkor, az álrendszerváltás kezdetén, milyen óriási hibát követett el a magyar nép igazságkereső része, mikor egy az egyben hitelt adott az olyan antispirituális beállítottságú embereknek, kóklereknek, szellemi javakkal üzérkedő materialista spekulánsoknak, akik az ufójeleneséghez mind a mai napig negatív módon közelednek, vagyis 100%-ig a szürkék vagy más nem-humanoid erők automatikus lefolyócsatornái lettek, még akkor is, ha ez esetleg még nem mindegyikőjük számára tudatos.

Önök bizonyára meglepődnének, ha kiderülne, hogy sok többé-kevésbé ismert magyar ufókutató „pályakezdése” egyet jelentett a személyiségük nem-humanoid erők általi beárnyékolásával!

Ez még a hetvenes évekig nyúlik vissza, de a híres 1980. szeptember 9-i Budapest feletti ( negatív ) ufómegjelenés is ilyen impulzust adott ( tudatalatt, úgy, hogy nem vette észre ) egyik legismertebb, de mára már elhunyt ufókutatónak, ugyanakkor pl. az Enigmás csapat között is van egy olyan személy, aki a kilencvenes években még bevallottan szürke-kontakta volt!

Nekünk ezért, akik a Galaktikus Fénytestvériség szolgálatában állunk, az egész magyarnak mondott ( de nem az ) fél-, negyedhivatalos ufókutatást már alapjaitól kezdve el kell utasítanunk, mivel egész pótcselekvésük célja nem más ( akkor is, ha tudatos, akkor is, ha nem ), hogy lehető legtöbb spirituális kereső embert a negatív földönkívüliek energetikai befolyása alá helyezzenek!

Hál’ Istennek azonban kb. 1999-től a negatív földönkívüliek egyre inkább kezdenek kiszorulni a Földről, ami 2013-ra már a fizikai szintű 100%-os mentességüket is jelenti, bár az asztrálszférában, a 4. dimenzióban még ott lehetnek, ha valaki mindenáron bevonza őket.

A magyar negatív ufókutatás „zászlóshajói” pedig, a két ufós újság, mely közül az egyik 15 évfolyamot élt, a másik meg már a 24. évfolyamnál tart, különösen meghatározták, hogy a magyar nép igazságkereső része hogyan viszonyuljon az ufó-jelenséghez. A minden számban kötelezően megjelenő átlag 8-10 gülüszemű szürke képe + néhány vérben forgó hüllőszem hiper-feketemágikus felhívásai nyilván eddig senkit sem zavartak, de az sem, hogy minden ufós újságunk gyakorlatilag csak a negatív lények általi ufó-elrablásokról és ufó-emberkísérletekről szól. Nagyjából ez fedi le közvetve vagy közvetlenül az anyag nagy részét, míg a kisebb része megmarad antispirituális beállítottságú spekulatív-természettudományos cikkeknek és esszéknek.

És mivel az utóbbi 23 évben ( az első ufóújság megjelenése óta ) csak ez a két újság tudott valamilyen fórumot biztosítani a különféle ufóészleléseknek, olykor, talán minden századik eltérítéses eset után, bekerültek olyan olvasói levek vagy személyes kontakt-leírások is, melyek pozitív civilizációkkal létrejött kapcsolatról szólnak - és ez szinte csodának mondható!

Nos, pont ez a csoda történt az egykori Színes UFO 2002. augusztusi és 2003. februári számával, mikor ezekben az újságokban két cikk is megjelent a szaturnuszi civilizációval kapcsolatban, mellyel egy magyar hölgy állandó telepatikus kapcsolatban van.

Úgy érezzük, hogy a kontakta-hölgy információinak a legtöbbje máig aktuálisak, és hogy ne tűnjön el végleg a feledés homályába ez a magyar Szaturnusz-kapcsolat, közzé tesszük egy az egyben ezt a két cikket, melyet egy Bróda Ibolya nevű újságíró készített.

 

2002. augusztusi cikk:

 

Mária, a földönkívüli nő

 

Látomások és jóslatok

A Békés megyében élő Balogh Mária eddig még nem bontakozott ki a médiának, de most eljött az ideje, hogy felfedje a titkát. Tudatni akarja a nyilvánossággal, hogy ő honnan származik, hogyan lett belőle látnok és jósnő.

- Hogyan kezdődött?

- Csecsemő koromban letettek egy templom elé, majd nevelőszülőknél nevelkedtem Körösszegapátiban, Hajdú-Bihar megyében. Ötéves koromban már megtapasztaltam, hogy más vagyok, mint a többi velem egykorú gyermek, de tizenkét éves koromban olyat láttam, amitől egy kicsit magam is megrettentem: a nevelőanyám és -apám közeledő halálának előjele bontakozott ki előttem. Amint feléjük néztem, egy vékony koporsót véltem felfedezni a látóteremben, és ez a koporsó napról-napra nőtt, mindaddig amíg be nem következett a haláluk. Ettől az időtől kezdve az események felpörögtek körülöttem, mert azon túl már azt is láttam, ha valakit baleset vagy balszerencse fenyegetett, és megpróbáltam előre figyelmeztetni az illetőt.

- Valakiből csak úgy, egyik napról a másikra nem lesz látnok, sem jósnő; adjon rá magyarázatot, mégis honnan van ez a képessége?

- Időközben arra is fény derült, hogy az a csecsemő, akit akkor a templom elé letettek, egy földönkívüli civilizációból származik, vagyis nekem itt a Földön az a feladatom, hogy békét teremtsek. Ez a civilizáció a Szaturnusz bolygón valamint annak felszíne alatt él, amiről sajnos az engedélyük nélkül bővebben nem nyilatkozhatom. Telepatikusan, azaz gondolatátvitellel kommunikálnak velem, és hetente háromszor elviszik asztráltestemet és feltöltik azzal az energiával, amitől én itt a Földön élni tudok. Ez a klíma nem jó nekem, itt a Földön szennyezett a levegő, ott pedig egy csodálatos világban találom magam és érzem, hogy azon a bolygón van az igazi otthonom. Ezt nagyon nehéz elmagyaráznom, mert a környezetem emberként ismer, miközben én földönkívüli nő vagyok. A Szaturnusz bolygón minden nagyon szép, zöld a fű, és kristályhegyek veszik körül a bázisukat. Ez a bolygó és lakói más bolygókkal is összeköttetésben vannak. Amikor velük vagyok, a vezetőm légtérmeghajlítással egy másik dimenzióba kísér át, ami azt jelenti, hogy hármat lépek és már megint egy másik bolygón találom magamat.

- Milyen a felépítése ennek a civilizációnak?

- Van egy fejedelmük, és nagyon sokan élnek ezen a bolygón. A fejedelem dönti el, hogy a Földön mely réteggel érdemes foglalkozni. Nem minden esetben kutatókat, orvosokat vagy vegyészeket választanak ki, hogy átadják tudományukat, de olyan embereket képeznek ki erre a posztra, akik magas intelligenciával rendelkeznek. Sőt, egyre több azoknak a száma, akik már az ő fajuk közül közöttünk élnek, csak elvegyülnek a tömegben. A klónozás technikája is tőlük származik, a bázisukon legalább kilencven olyan gyermekkel találkoztam, akik klónozás által születtek, és teljesen egyformák. Bonyolult az életük, de olyan magas szintű a tudományuk, hogy a földi emberek számára ez még felfoghatatlan.

- Ön ismeretlen nyelveken beszél, de már azonnal fordítja is le magyarra, miközben informál minket a földönkívüli civilizációról. Ez hogyan történik?

- Itt a Földön nem tanultam semmilyen idegen nyelvet, de tudok angolul, németül, sumér és héber nyelven is. Az utóbbi két nyelvet időszámításunk előtt használták. Ezt a földönkívüli civilizáció gondolatátvitellel mondatja velem, és én azonnal le is fordítom magyarra, hogy aki velem beszél, az is értse, mit is üzennek általam.

- Mit üzennek nekünk, egyszerű embereknek

- Mondanivalóm elején már említettem, hogy nekem az a feladatom, hogy békét teremtsek a Földön, és az ő irányításukkal el kell jutnom olyan helyekre, ahol a világban még dúl a háború. Küldetésem van, és ezt a küldetésemet végre is kell hajtanom. Sokan különcnek tartanak, de én nem törődöm vele, mert igazából az ő fajukhoz tartozom, és nekem nem eshet bántódásom, mert a védelmük alatt állok. Most is itt vannak körülöttünk legalább nyolcan, de csak én látom őket. Egyébként úgy a nők, mint a férfiak húszévesnek néznek ki, úgymond kortalanok és nagyon szépek.

- Csak földönkívüliekkel kommunikál, vagy vannak más érdekes jelenségek is az életében?

- Telepatikusan kommunikálok még a Szűz anyával, és a tizenkét tanítvánnyal is, ezen kívül az előző életeimben voltam Sába királynője valamint egy fáraó, Hari felesége is. Hari szelleme reinkarnálódott bennem, és ővele is kommunikálok. Látnoki képességemet illetően tőle kapom a legtöbb információt. Amikor a Bibliát olvasom, megjelennek előttem az angyalok, de ezen kívül a tizenkét aradi vértanú is, pedig ők már rég hősi halottak.

- Ön nemcsak egyéni emberi sorsokat analizál, de belelát a jövőbe is?

- Pontosan, ha csak ránézek valakire, meg tudom mondani, hogy milyen betegsége van a jelenben, és mi várható a jövőben. Sorsokat tudok megváltoztatni, de csak jó irányba adok útmutatót, támpontot. Én nem ártok, és sohasem ártanék senkinek.

- Ismer-e a környezetében olyan személyt vagy személyeket, akiket ez a földönkívüli civilizáció irányít, vagy aki kapcsolatba lépett velük?

- Erre csak annyit mondhatok, hogy ahonnan én származom, elenyésző azoknak a földi embereknek a száma, akikkel szoros illetve telepatikus kapcsolatban vannak. Viszont az általuk kiválasztottak kéténű emberek, félig emberek, félig pedig földönkívüliek. Ezek a kiválasztottak beprogramozott életet élnek és magukon viselik az univerzum csillagjegyeit. Rendkívül magas intelligenciával rendelkeznek, munkaterületükön kiváló eredményeket érnek el. A testük, az arcuk folyamatos változáson megy keresztül. A hajuk, a bőrük állaga és az egész lényük átformálódik, tehát e civilizáció tükörképévé válnak. Gondolja csak el, milyen érdekes az ilyen embernek az élete: egyrészt állandóan kontroll alatt kell élniük, másrészt állandó telepatikus kapcsolatban kell lenniük egy magasabb civilizációval, miközben a mindennapi munkájukat is el kell végezniük. Ezek nagyon megterhelőek egy Földön élő egyén számára, bármekkora segítséget is kapnak hozzá a földönkívüliektől. Nem beszélve arról, hogy a kiválasztottak a bolygón más tevékenységet is folytatnak. Éjjel, amikor elviszik őket, ott sebészként, kutatóként vagy pilótaként végzik a tevékenységüket. Éppen ezért ezek a kéténű emberek másnap iszonyú fáradtnak érzik magukat, de egy-két óra alatt már regenerálódnak, mert olyan anyagot fecskendeznek be a vénáikba, amely negyed óra alatt életenergiával tölti fel őket.

- Meg tudja-e mondani, hogy milyen természeti katasztrófák várhatóak a közeljövőben?

- Magyarországon egyre több lesz a földrengés, hegyek fognak leomlani. A környező országok közül Oroszország el fog tűnni a Föld színéről, mert abban a térségben a föld alatt izzó láva húzódik. Öt éven belül itt a Földön is be fog következni egy katasztrófa, amit egy több ezer éves bolygó, „tűzgolyó” súrlódása okoz. ( Megj: a kontakt-hölgy információ akkor pontosak voltak, mivel 2002-ben még nagy volt a valószínűsége, hogy a Nibiru eljövetele és a mágneses pólusváltás csak egyszeres 3D-s idővonalon zajlik le! )

 

2003. februári cikk:

 

Telepatikus üzenet a Szaturnuszról

 

A következő hosszú és tartalmas üzenetet olvasva bizonyára számtalan olvasó felkapja a fejét, és egyszerűen csak annyit mond: ez hihetetlen, ez felfoghatatlan. A Szaturnusz bolygó főfejedelme, Polimpesztin Síva telepatikus úton ( gondolatátvitellel ) tárja fel Földünk népének fajuk eredetét, bolygójuk életét és kutatásaik, kísérleteik eredményét.

Íme az üzenet: -„Bolygónk külső felszíne kopár, de a felszín alatt csodálatos az élővilága. Földi űrhajóval vagy űrszondával még nem sikerült a bolygót megközelíteni, ezért létünk még talány számotokra. A mi fajunk neve Protugalon, és kortalanok vagyunk. Származásunk a Plútón élő Szetérákból, valamint a Titán bolygón élő Humerétákból eredeztethető. Térmeghajlítással, dimenziókapun átlépve Heratész félisten parancsára telepítettek minket a Szaturnusz bolygó felszíne alá több millió éve. E három bolygó azóta is szoros kapcsolatban áll egymással. A Plútón és a Titánon jelenleg is a Szatérák és a Humeréták élnek, de intelligenciájuk és kutatásaik eredményei messze elmaradnak a fajunkétól. A Szaturnusz életet és halált osztó bolygó; ad és elvesz, irányít és provokál. Hatással van az emberi élet minőségére, a kreativitásra. Sokat nyújt a szeretet és a szerelem kinyilvánításában, de gonosz gondolatokat is tud sugallni, ébreszteni. Viszont mindezeket a negatív hatásokat a Protugalon faj próbálja ellensúlyozni. Azért is állunk egyre több földi emberrel személyes és telepatikus kapcsolatban, hogy átsegítsük őket a lelki és fizikai fájdalmakon.

Űrszekerek helyett űrfantikus hajók

A Föld nevű bolygótok kihalófélben van; helyesebben: haldoklik. Ennek oka bennetek rejlik. A Szaturnusz felszíne alatt élő több ezer főből álló fajunkat is ( megj: valószínűleg itt eredetileg több milliárdról volt szó ) egyre inkább veszélyezteti az az önpusztító életforma, amit a földi kutatások eredményei és- a meggondolatlan cselekedeteitek által - a légtér nagyfokú szennyezettsége okoz. A Protugalon faj több alkalommal is próbálkozott személyesen felvenni a kapcsolatot az Egyesült Államok egykori elnökével, Nixonnal, de próbálkozásaink sorra kudarcot vallottak. Nagy volt a katonai nyomás az akkori elnökön, így jobbnak láttuk visszavonulni. Nem fogadták el a segítségünket a világbéke megteremtéséhez, továbbra is a fegyverkezés bővítésén és a kísérleteken törték a fejüket, mi pedig külső szemlélői voltunk a rombolásoknak, és az atomkísérletek által okozott emberi áldozatok szenvedéseinek. Akkor fogadalmat tettünk, hogy máshogyan közelítjük meg az emberiséget; a Föld minden országából lettek kiválasztottaink. Nem professzorok vagy miniszterek, hanem egyszerű, civil emberek, akik először megrémültek tőlünk, de ezt követően kölcsönösen megismertük egymást. Űrfantikus hajóink, vagy ahogy ti ismeritek: repülő csészealjaink fel-felbukkannak a horizonton. Látogatásaink gyakoriak, és azok, akik szabad szemmel látták már őket, zöld, sárga és piros fény-nyalábokat véltek felfedezni hajóink ablakaiból. Bolygónkon megszámlálhatatlan az űrhajók száma. Többféle funkciót betöltő „gépeink” vannak. Felderítő, utaztató és tesztelés alatt álló űrhajók. A Földre ötágú aranycsillag jelzésű, fémes színű fejedelmi űrhajóval érkezünk térugrással.

Vákuumos védőruha

Az emberek eddig mit láttak, mit látnak belőlünk? Fekete ruhában járó, fekete, nagy szemű, 180-200 cm magas, emberi ábrázatú, szőke vagy fekete hajú szép hölgyeket és férfiakat, akik az éjszaka leple alatt meglátogatják őket, és telepatikus kapcsolatba léptek, illetve lépnek velük. A fekete, nagy szemű idegenek mi vagyunk, a Protugalon faj. Kinézetünk álca, mert ez a védőruhánk, ami a fejünknél egy „gomb” megnyomásával pillanatok alatt szétnyílik rajtunk. A szemünket védeni kell az Univerzum fényei ellen, a hermetikusan záródó védőruha a Földön elszaporodott vírusok, bacilusok, valamint az atomsugárzások ellen nyújt maximális védelmet. A telepatikus kapcsolat közöttünk és az emberek között egy beépített chip segítségével jön létre, amit az emberek testének különböző részeibe helyezünk. Ez a mikrochip lehet a karban, a fejben, a lábszárban, vagy akár a csuklóban és a mellkasban is beépítve, amely adó-vevőként funkcionál. Fajunk a Földet több ezer éve látogatja, de intenzíven csak 300 éve foglalkozik az emberiséggel és annak sorsával. A kiválasztottak közül több százan váltak általunk híressé. Kiváló zeneszerzők, festők, filmrendezők, énekesek, a tudomány berkein belül a genetikusok többsége is mind-mind nekünk köszönhetik, hogy pályájuk felfelé ível. Mi adunk, de el is várunk érte valamit. Nem vagyunk barátságosak, inkább következetesek és célratörők. Nem vagyunk sem sátánok, sem démonok. Fajunk egy rendkívül magas intelligenciával és fejlett technikával, orvosi tudással rendelkező földönkívüli faj, amely csak a tudománynak él.

Élet a Szaturnusz felszíne alatt

A Szaturnusz felszíne alatt fehér márványtömbökből épült Holdingenekben élünk. A kutatásokat több emeletes laboratóriumokban végezzük, melyek célja saját fajunk fenntartása és a Földön élő kiválasztott emberek, valamint a Protugalonok keresztezésének a vizsgálata. Több ezren élnek a Földön, akik már a mi és a ti DNS-etekből szármáznak. Ezeket a „kevert” egyedeket letelepítettük a Földre; állandó megfigyelésünk alatt állnak. A különleges arcvonással és magas IQ-val rendelkező magas nők és férfiak tíz százaléka beavatkozásaink szülötte. A kiválasztottak között vannak olyan Földön élő nők, akik nem is tudják, hogy magzatuk nem földi apától származik. Erről csak akkor szereznek tudomást, ha telepatikusan közöljük ezt velük. A kísérleteinkbe bevont embereknek fajunk nem okoz fájdalmat vagy kellemetlenséget ( megj: ellentétben a negatív fajokkal, pl. a szürkékkel, akiknek egyáltalán nem a fajnemesítés a céljuk, hanem a már meglévő emberi genetikai anyag ellopása - e két módszer között azonban az úgynevezett „objektív”, azaz materialista ufókutatás persze képtelen felismerni a lényegi különbséget. ). Egy részük nem is tudja, hogy szövetmintát veszünk a bőrükből, mert kitöröljük az emlékezetükből. Ahol élünk, gyönyörű. Kék energiatavak vannak energiakürtőkkel körülvéve, amelyekből folyamatosan töltődünk. A bőrünkön keresztül áramlik a testünkbe az az éltető energia, amely által kortalanok vagyunk, és nincs szükségünk alvásra. A főfejedelem irányítása nélkül egyetlen űrhajó sem szállhat fel vagy hagyhatja el a bázisunkat. Hadi fegyvereinket, amely lézermeghajtású magnetizált energiagömbökből állnak, eddig még nem kellett bevetnünk; nem volt rájuk szükség.

Mit sugall a Nibiru?

Elképesztő, hogy mennyi hamis információval rémisztgetik az emberiséget. A Nibiru bolygó létezik, letért a pályájáról, de nem fog a Földbe csapódni. ( Megj : a Nibiru eljövete akkor, 2003 elején a zeták dezinformációi révén nagyon benne volt a köztudatban! ) Mi, a csendes invázió, állandó megfigyelés alatt tartjuk az összes létező bolygót, ami az Univerzumban fellelhető, de a Nibiru sem a Földet, sem pedig más bolygót nem veszélyeztet. Valami nagyon nagy dolognak kellene történnie ahhoz, hogy a jelenlegi álláspontunk ellentmondásos legyen. A Föld klímáját nem a Nibiru befolyásolja, bolygótok eddig is szennyezett volt; emiatt megingott a Föld biológiai egyensúlya. Bármennyire is hihetetlennek hangzik, de a Földnek mi nem vagyunk az ellenségei; inkább háttér-segítőknek nevezhetnénk a fajunkat. Bár kellemetlenkedőknek vagyunk feltüntetve, óvunk titeket, az emberiséget. Legyetek alázatosak, de ne megalázottak! Ezzel búcsúzom tőletek a világűrből, Polimpesztin Síva, a Szaturnusz bolygó főfejedelme.