Tartalomjegyzék

Fogalommeghatározások

 

MACEDÓNIAI  SÁNDOR

Amikor Nagy Sándor megszállta Ázsia és Afrika országait, mindenkit, aki szembeszállt vele, deportált Amerikába, amit ő gúnyosan ’földi paradicsomnak’ nevezett. Részletek a szerző APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvében.

ALIF

Egy apui, aki 12. 000 év óta látogatja a Földet. Ő volt az, aki fogadta Ivánkát, amikor  Apura vitték. Részletek az  APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

APU

Apu az idők kezdetén felrobbant. Ez által a robbanás által keletkezett a Nap, és más galaxisok. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

MUNKA AZ APUN

Apu lakossága néhány trillió lelket számlál. Minden felnőtt naponta csak néhány óra műszakos munkát végez. A munka sosem szakad meg. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

DEGRAVITÁCIÓ

Általában dolgok és élőlények nehézségi erejének megszüntetése. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

SZÍNEK

Apun a dolgok színe alkalmazkodik a szemlélő látószervéhez. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

„NEM FOGOM ELFELEJTENI”

Egy kifejezés az apui nyelvben, melynek jelentése ’köszönöm’. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

IVÁNKA

Földi leány, aki Dubrovnikban ( akkor Osztrák-Magyar monarchia ) született a 20. század elején. Szülei elhagyták, és a testvérei túléléséért küzdött. Életét és halálát részletesebben a PÉNZ NYOMORA (1. és 2. kötet) c. könyv írja le.

MÍNIUSZ

Az atom legkisebb része, és az első a semmi után. Az apuiak használják ezeket a ’természetfölötti’ munkáiknál. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

PEDRO

Egy apui, aki a Földön Orleani Szűz alakjában élt, de Robin Hood és Leonardo da Vinci alakjában is. Ivánka Dubrovnikban ismerte meg, ahol mint tengerész dolgozott. Ő vitte Ivánkát Apura. Részletek ugyanazon szerző A PÉNZ NYOMORA (1. és 2. kötet) c. könyvében.

POZITÍV IONOK

Részecskék, amelyek kitöltik a teret és az univerzumot. Az apuiak véleménye szerint rájuk vezethető vissza … a kémia, a mozgás és az élet. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.

ZAY

Apui, aki a Földön Mózes, Protagorasz, Jézus, Marx Károly, Luther Márton és még mások alakjában élt. Részletek az APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG c. könyvben.