Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ

A  „170 óra földönkívüliekkel „ egy különleges könyv, szerzője, Vitko Novi pedig egy komoly író, aki itt a perui Andokban szerzett saját élményeit írja le.

Az élményekre a huallanca-i vízierőmű közelében került sor, a Santa folyó partján a gyönyörű Huaylas völgyben …

Vitko Novi ebben a kis könyvben részletesen beszámol az Apu bolygó lakóival, az apuiakkal történt találkozásairól és a velük folytatott beszélgetésekről. Visszaadja a lefolyt párbeszédeket és új gondolatokat is felvet, amelyeknek útmutató tartalma van az egész emberiség számára.

A szerző nagy igyekezettel tesz tanúbizonyságot mindarról, amit átélt, eközben azonban teljes szabadságot biztosít az olvasó számára, hogy higgyen-e neki vagy nem. Maga azt állítja, hogy szokatlan témáinak ugyanaz a meglepő hatása van, mint az újszerű találmányoknak és a tudományos haladásnak. A 20. század elején egy holdutazást még utópiának tartottak, egy szívátültetést vagy egy mesterséges terhességet szintúgy. Mára ezek valósággá váltak.

Lehetséges tehát az, hogy holnap már valósággá válik mindaz, amit Novi felvázol számunkra könyvében, hisz az ember gigantikus lépésekkel halad a tökéletesedés útján. Ennél hátráltató tényezőkként csupán a rendetlenség, a lustaság és a pénz hatnak, amelyek a háborúk és tragédiák sajnálatos okai.

Vitko Novi beszél a „minius”-ról, az atom lényegi részéről, amit a földi emberiség máig még nem fedezett fel, mert milliószor kisebb, mint az ismert proton. Ez a "minius" a forrása minden életnek, egy elem, amely a semmi és az anyag között helyezkedik el.

Bepillantást nyújt az apuiak repülőgépeibe is, amelyek a mi időszámításunk szerint egy másodperc alatt kilométerek millióit képesek megtenni, és amelyek elülső részén egy dezintegrációs készülék, hátsó részén pedig egy hasonló készülék van elhelyezve, amely arra képes, hogy mindent újra egybeszerkesszen a legkisebb részletekig. Ezek az űrhajók az antigravitáció elvén működnek, és a talajon nem hagynak maguk után nyomot. Van bennük egy idő-képernyő, közvetett pozitív világítás és más szükséges berendezések, amelyek sima intergalaktikus repülést tesznek lehetővé.

Vitko Novi beszámol az „időképernyő”-ről, amelyen bele lehet látni a múltba, a jelenbe és a jövőbe. Ezen a képernyőn látta meg annak idején előre a Huaylas völgyben 1960-ban bekövetkezett szerencsétlenséget sokkal azelőtt, mielőtt az bekövetkezett. Akkoriban zavart pszichikumú embernek tartották őt. Elmagyarázza nekünk a völgyben folyamatosan fennálló veszélyt, és azt is, milyen megelőző intézkedéseket lehetne hozni. Komolyan kellene venni Novi javaslatait.

Hasonlóképpen ad szenzációs betekintést abba is, hogy valahol bolygónkon „erdők és mezők” között kísérleti állomások vannak felállítva „repülő csészealjak” számára, amelyek azonban sokkal fejletlenebbek, mint az apuiaké. Ennek ellenére állandóan tökéletesítik azokat, hála korunk tudományos haladásának.

Idővel az ember ki fogja terjeszteni várható élettartamát majdnem korlátlan időre. Lun, egy ebben a könyvben leírt földönkívüli lakos korát 985 évben adja meg, Zay pedig 1.013.012 (!) éves. Mindezek a „csodák” szárnyakat adhatnak a földi emberiségnek, és egy reménysugarat jelentenek, amint az ember kész arra, hogy békében éljen a saját fajtájával kölcsönösen tekintettel lévén egymásra, és hogy a továbbképzésnek és a munkának szentelje az életét.

Én egyszerűen csodásnak tartom ezt a könyvet, melyet mindannyiunknak a legnagyobb figyelemmel el kellene olvasnia. Hagynunk kellene, hogy megihlessen minket e könyvnek a tartalma, amely a Jónak, az Igazságnak és az Igazságosságnak az útjára akar vezetni bennünket, el egészen az igazi békében és megértésben történő életig, amelyben az egoizmus, a gyűlölet, az irigység, az árulás és csalás egyszer s mindenkorra eltűnnek gondolkodásunkból és cselekedeteinkből. Mert ezek képezik halandóságunk, sikertelenségünk, ínségünk és szenvedésünk fatális okát. Vitko Novi e könyv által egy új személyiséggé válik a világtörténelemben és a kortárs irodalomban. Az igazsághoz hűen, sok bátorsággal és teljesen egoizmus nélkül számol be nekünk élményeiről, hogy azok segítsenek nekünk a tökéletesség keresésében.

Miguel Castillo Durand

UTALÁS

Vitko Novi 1975-76-ban megjelentetett még három hasonló könyvet, melyekben az Apu bolygó lakóval szerzett további kapcsolatairól ír:

- APU, EGY PÉNZ NÉLKÜLI VILÁG

- A PÉNZ NYOMORA  (1. és 2. kötet)

- AZ  X-9  GALAXIS

A szerző ezekben részletekbe menő beszámolókat közöl az apuiak fejlettségéről, az Apun és a mi Földünkön folyó életükről, szervezetükről és munkáikról. Magyarázatot ad továbbá a galaxisok kialakulására, a Föld betelepítésére és más földönkívüli jelenségekre, melyek részleteire ebben a könyvben még nem tér ki.