"Ha a halál ( újjászületés ) folyamatát az ötszörös tudat szempontjából vizsgáljuk, akkor először is a tudatnak a fizikai testben kifejeződő szintjei tárulnak fel: 1. a nyirok 2. hormonfluidum 3. idegfluidum 4. a kígyótűz 5. maga a tudat. Vagyis a tudat jellege határozza meg, hogy a különböző testek milyen kozmikus étereket asszimilálnak a csakra-rendszeren, a belsőelválasztáson és véren keresztül. Ha a tudat ( fizikai testben ) pl. túlságosan anyagi, materialista, akkor kevés magas minőségű étert, visszatükröző és fényétert fog bevonzani a testeibe. Emiatt a fizikai testben a vér hamar besűrűsödik és a vérkeringés révén felmegy az emberi agyba, ahol a tudat megerősíti a helytelen gondolkozásból származó alacsony vérrezgés-képletet – és ezzel zárul a kör!

Minden ember így gyártja SAJÁT MAGA a világnézetét, hitét, meggyőződését és előítéleteit - azzal a különbséggel, hogy a vallásos-idealista-ezotérikus több magasabb rendű étert ( visszatükröző és fényétert ) vonz a testeibe, mint a materialista ( élet- és kémiai étert ).

A fizikai test levételének a folyamata a Tudat számára ÓRIÁSI FELSZABADÍTÓ ÉLMÉNYT JELENT! Olyan érzéshez hasonlítható ez, mintha egy emberről mázsás terhet vennének le a válláról vagy mintha a feje tetejétől a talpáig begipszelt embert megszabadítanák a kötéseitől. Mert a Tudat mindig arra vágyik, hogy egyre érzékenyebb, egyre finomabb eszköz álljon rendelkezésére, hogy a Logosz Mindenségre vonatkozó tervét minél hamarabb megvalósítsa.

Ha tehát a fizikai test levételével ennek a testnek a lehúzó, tudat-tompító szerepe megszűnik, akkor az asztrális tudatban ÚJJÁSZÜLETETT ember a fizikai tudathoz képest a MINDENTUDÁS állapotába kerül!

Teljesen szabadon bele tud nézi ( ha akar ) pl. nemcsak előző, de ELJÖVENDŐ életeibe is; teljesen megtudja érteni MINDEN emberi sors alakulásának BELSŐ összefüggéseit; teljesen meg tudja érteni MINDEN szó, tett, érzelem és gondolat keletkezésének a BELSŐ OKÁT és azoknak a következményeit; teljesen meg tudja érteni a Logosz világokra és emberiségekre vonatkozó tervét, minden naprendszerre, minden galaxisra, minden világegyetemre.

Azt a tudást azonban, amit az asztrális szinten nyerni lehet, igazán MEGTAPASZTALNI, vagyis ÁTÉLNI, a mentális mennyei területeken lehet, ahol ÖNMAGADAT LÁTOD MINDENÜTT ÉS MINDEN ÉLETFORMÁBAN!"