"Ha a halál ( újjászületés ) folyamatát az ötszörös tudat szempontjából vizsgáljuk, akkor először is a tudatnak a fizikai testben kifejeződő szintjei tárulnak fel: 1. a nyirok 2. hormonfluidum 3. idegfluidum 4. a kígyótűz 5. maga a tudat. Vagyis a tudat jellege határozza meg, hogy a különböző testek milyen kozmikus étereket asszimilálnak a csakra-rendszeren, a belsőelválasztáson és véren keresztül. Ha a tudat ( fizikai testben ) pl. túlságosan anyagi, materialista, akkor kevés magas minőségű étert, visszatükröző és fényétert fog bevonzani a testeibe. Emiatt a fizikai testben a vér hamar besűrűsödik és a vérkeringés révén felmegy az emberi agyba, ahol a tudat megerősíti a helytelen gondolkozásból származó alacsony vérrezgés-képletet – és ezzel zárul a kör!

Minden ember így gyártja SAJÁT MAGA a világnézetét, hitét, meggyőződését és előítéleteit - azzal a különbséggel, hogy a vallásos-idealista-ezotérikus több magasabb rendű étert ( visszatükröző és fényétert ) vonz a testeibe, mint a materialista ( élet- és kémiai étert ).

A fizikai test levételének a folyamata a Tudat számára ÓRIÁSI FELSZABADÍTÓ ÉLMÉNYT JELENT! Olyan érzéshez hasonlítható ez, mintha egy emberről mázsás terhet vennének le a válláról vagy mintha a feje tetejétől a talpáig begipszelt embert megszabadítanák a kötéseitől. Mert a Tudat mindig arra vágyik, hogy egyre érzékenyebb, egyre finomabb eszköz álljon rendelkezésére, hogy a Logosz Mindenségre vonatkozó tervét minél hamarabb megvalósítsa.

Ha tehát a fizikai test levételével ennek a testnek a lehúzó, tudat-tompító szerepe megszűnik, akkor az asztrális tudatban ÚJJÁSZÜLETETT ember a fizikai tudathoz képest a MINDENTUDÁS állapotába kerül!

Teljesen szabadon bele tud nézi ( ha akar ) pl. nemcsak előző, de ELJÖVENDŐ életeibe is; teljesen megtudja érteni MINDEN emberi sors alakulásának BELSŐ összefüggéseit; teljesen meg tudja érteni MINDEN szó, tett, érzelem és gondolat keletkezésének a BELSŐ OKÁT és azoknak a következményeit; teljesen meg tudja érteni a Logosz világokra és emberiségekre vonatkozó tervét, minden naprendszerre, minden galaxisra, minden világegyetemre.

Azt a tudást azonban, amit az asztrális szinten nyerni lehet, igazán MEGTAPASZTALNI, vagyis ÁTÉLNI, a mentális mennyei területeken lehet, ahol ÖNMAGADAT LÁTOD MINDENÜTT ÉS MINDEN ÉLETFORMÁBAN!"

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...