Tulajdonképpen őrülni kellene, hogy Leonardnak, a nibirui magyar küldöttnek az utolsó tanítását ilyen hamar megtámadták, mivel ez is azt jelezi, hogy valami elképesztően újszerű elem jelent meg a magyarnak mondott ( de 100%-ig nyugatról importált ) ezotéria langyos-rózsaszín állóvízében.

A sötétség legősibb és leghatékonyabb fegyvere ugyanis mindig a rágalom volt, és akire már egyszer rásütöttek valami hamis vádat, az rendszerint egész életében megbélyegzett emberként viselhette ezt a stigmát, akármilyen zseniális személyről vagy magáról egy isteni fényküldöttről volt-e szó.

 

Az egésznek a gyökere pedig a nem-tudatos emberi természetben rejlik, aki ösztönösen mindig a negativitáshoz fordul, hogy energetikailag feltöltse magát - oda, ahol vért ontanak ( az étertest vérzését: fecsegéssel, pletykálással, nyugtalanság keltéssel, ijedelemmel stb. ), a mindennapi „emberi kapcsolatok” kölcsönös vámpírizmusában, kölcsönös energialopkodásában.

Mert ahogy pl. egy utcai baleset is pillanatok alatt, spontán megteremti azt az „emberi közösséget”, azt az egymás iránti figyelmet, melyet ezer papi erkölcsprédikáció sem tud összehozni a szeretet nevében, úgy a rágalmazott ember sem tudja már olyan egyszerűen tisztáznia magát a nem-tudatos emberek előtt az józan belátás, az igazság és a szeretet nevében, mivel a róla kialakított negatív kép, vagyis az emberekhez áramló negatív energia már rögzítésre került.

Az a Leonard-ot rágalmazó cikk is tehát, mely először a scribd-en, majd a fenyorveny.hu-on megjelent, pillanatok alatt számos honlapra, blogra és facebook oldalra lett továbbküldve, ezért ki kell jelentenünk, hogy sajnos a gyorsan kialakult Leonarddal szembeni előítéletet és bizalmatlanságot már nem tudjuk a legtöbb csillagmag tudatából eltüntetni, mivel ők ezáltal ösztönösen szavaztak is, hogy elutasítják a kozmikus magyar utat és inkább a nyugati ezotéria rózsaszín ( és éppen ezért a sötétséggel szemben teljesen erőtlen, vagyis vele együttműködő ) világánál maradnak.

Így most már csak azokhoz tudunk szólni, ahhoz a néhányhoz, akik minden rágalmazás ellenére az új, nibirui magyart tanítást legalábbis figyelemre méltónak tartják.

Az ő számukra a rágalmazó cikkből kiemelünk néhány alapvető állítást, hogy tisztázzuk, valójában mi is az igazság Leonard és tanai körül.

1. hazug állítás: a nibiruiak reptiliánok

 

Tudjuk David Icke kb. 20 éve közzé tett első írásai óta, hogy az a bizonyos hüllők vagy reptiliánok, akikből az elit is áll, bizony nagyon gonosz szörnyek, akik ráadásul még át is változnak olykor valami mini-godzillává. Ezzel párhuzamosan a kilencvenes évek közepétől folyamatosan jelentek meg az angolszász világban olyan erőteljes kontakta-szövegek ( pl. Alex Collier vagy a plejádi és a szíriuszi kontakták egész sora - Barbara Hand Clow, Sheldan Nidle, Patricia Cori stb. ), melyek különösen kihangsúlyozzák a galaxisunkban a reptilián-jelenlétet.

Ebben az időben indult a zeták nagy biznisze, a ZetaTalk-honlap is, mely már 1995-től elkezdett riogatni a 2003-as nagy Nibiru eljövetelről, ami a Föld teljes pusztulásával járt volna együtt. Így a kilencvenes évek közepétől minden komoly szellemi kereső előbb-utóbb valamilyen formában már szembesült azzal a „Nibiru-veszéllyel”, melyről az alternatív kommunikációs csatornákon már akkor ezerrel nyomták a híreket, kiszivárogtatásokat, cikkeket és könyveket a közelgő félelmetesen nagy vörös bolygóról.

Nos tény, hogy a Nibiru, mint csillag- vagy bolygókomplexum, valóban létezik, és az is igaz, hogy a NASA IRAS infravörös űrtávcsöve már 1983-ban észlelte a közelgő Nibirut, ám a NASA-nál akkor még egy ideig nem kapcsoltak, hogy miről is van szó, mivel azt hitték, hogy ez a felfedezett bolygó nem más, mint a sokat keresett Plútón túli 10. vagy X bolygó, ezért 1983 végén egy sajtótájékoztató keretében közzétették a felfedezésüket.

Így gyakorlatilag minden hivatalos tudományos újság is, miután cenzoroktól megkapták az engedélyt, 1984-85-ben folyamatosan cikkezett a felfedezett X bolygóról, egészen addig, míg valamilyen tudományos agytrösztnél nem kapcsoltak, hogy az X bolygó esetleg az a Nibiru lehet, melyről már Zecharia Sitchin is írt 1976-ban a 12. bolygó című könyvében.

Mondani sem kell, hogy ezután a felismerés után,  mintegy varázsütésre, azonnal megszűnt minden X bolygóval kapcsolatos hivatalos cikk a tudományos lapokban, mintha soha nem is létezett volna. A témát ugyanis túl veszélyesnek találták, mivel kiszámították az X bolygó pályát, amely nagyjából megegyezett a Zecharia Sitchin által megadott értékkel. Így a vezető tudományos agytröszt már a nyolcvanas évek közepén figyelmeztette az elitet, hogy készüljenek egy 2000 év körüli világvégére, mivel a mostani Nibiru-átmenet ( mely 3600 évenként megy végbe ) különösen közel lesz a Földhöz, így az óriási bolygó gravitációs hatása miatt kiváltott forgástengely-eltolódás minden földi életet el fog pusztítani.

Az elitet persze nem érte váratlanul ez a figyelmeztetés, mivel az ötvenes évek óta tisztában volt a Föld 2000. év körüli apokaliptikus helyzetével, ezért már 1958-tól gondosan kezdte kiépíteni túlélőbázisait a Hold nem látható túlsó oldalán, majd 1962-től a Marson is. ( Az 1958-ban alapított NASA-szervezet, mint fedőintézmény, éppen azért lett létrehozva, hogy a kamu-űrprogramok során felhasznált 2. világháborús primitív rakétatechnikával elterelje az emberek figyelmét a szürkék segítségével elkezdett valódi high-tech űrprogramról, mely természetesen csak egy nagyon szűk réteg érdekét szolgálta. )

A nyolcvanas évek közepétől pedig az elit-tudomány érdeklődésének a középpontjába érthető módon egyre inkább a Nibiru került, mivel mindent meg szerettek volna róla tudni, hogy a megszerzett ismeretek figyelembe vételével alakítsák ki a számukra legoptimálisabb túlélési forgatókönyvet. Az 1990-ben felbocsátott Hubble űrteleszkóp is ezt a célt, az állandó Nibiru-megfigyelést szolgálta.

Közben ezzel párhuzamosan a már fent említett angolszász kontakták megáradt hegyi patakként zúdították rá a spiritualitásra fogékony emberekre az információkat a Nibiruról és a rajta élő annunakikról.

A tanításuk lényege az volt, hogy egykor a Szíriusz-rendszerből kiszakadt Nibiru bolygón egy annunaki nevű hüllőfaj él, amely 3600 évenként megszállja Föld bolygót, mivel a saját tulajdonának tekinti azt. Az annunakik gyarmatosító expedíciói a Földre kb. 450.000 évvel ezelőtt kezdődtek ( ez megegyezik Zecharia Sitchin által megadott értékkel ), és sok százezer év azzal telt el, hogy az annunakik genetikai kísérletekkel kialakítottak egy olyan rabszolgafajt, amit aranybányászathoz fel tudtak használni ( ez részben megegyezik Leonard tanításával ). Ennek a rabszolgafajnak a leszármazottai a mai emberiség, ezért az annunakik most is teremtőként és birtokosként lépnek fel velünk szemben. A 2000. év körüli változások lényege pedig az lesz, hogy az emberiség fel tud-e ébredni ebből a genetikailag manipulált és a rabszolgaszintig lebutított tudatállapotából, meg tud-e szabadulni a bilincseitől és be tudja-e fogadni a kozmosz szeretetenergiát. Mert ha igen, akkor egy új paradicsomi korszak kezdődik a Földön, melyet törvényszerűen egy dimenzióváltásnak is meg kell előznie. Ha viszont a magasabb szeretetfény-energiát elutasítja az emberiség, akkor ennek törvényszerűen teljes pusztulás a következménye.

A nyugati új spirituális tanítások azonban alapvetően ott tévednek ( melyek náluk időközben rögeszmévé növekedtek ), hogy a Nibirun valami gonosz hüllőfaj élne, melynek egyetlen vágya, hogy leigázza az emberiséget - éppen ellenkezőleg: az ottani 3-4 méter magas humanoid faj ( sok más ott lakó fajjal együtt ) az emberiség felemelkedése és megmentése érdekében dolgozik már sok százezer éve, ám az angolszász-típusú channeling-médiumok - a nyugati konteós alternatív kutatókról nem is beszélve - sohasem juthatnak el arra az egyszerű felismeréshez ( még a zseniális Zecharia Sitchin sem ), hogy egy részt megérthessék: a Nibiru egy emberiséget szolgáló isteni bolygó, rajta élő isteni fajjal, másrészt képtelenek azt is felismerni, hogy a mindenség kulcsa a magyar nyelvben keresendő, éppen ezért az olyan ősi humanoid isteni faj, mint ami a Nibirun is él ( a nefilimek, a nem-félők ), természetesen magyarul beszél.

Így bármilyen magasztos szereteterő és földönkívüli tanítás is rezeg át a nyugati kontaktákon keresztül, mégis rendelkeznek egy alapvető hiányossággal, ami miatt rendszerint alkalmatlanok arra, hogy egy spirituális tanítást a maga mély, belső összefüggéseivel teljesen át tudják adni.

Ugyanis egy nyugati fogyasztói világba, különösen egy angolszász világba beleszületett személy, még akkor is, ha lelkileg és életmódjában nagyon tiszta, képvisel erre az adott fajra vagy népre különösen jellemző kollektív tudatot is, azaz egy természetes felsőbbrendűséget és gőgöt, ami eleve meggátolja, sőt abszolút lehetetlenné teszi, hogy megértse minden spirituális tanítás és egyetemes bölcsesség belső nyelvi és eszmei kódját, a magyart!

 

Persze ehhez tudni kellene, főleg a magukat magyaroknak nevező személyeknek, hogy valójában mit is jelent ez a kifejezés, hogy „magyar”???

Mert semmiképpen sem egy népet vagy fajt, hanem itt a Földön már legalább 15.000 év óta a jó akaratú emberek ( legtöbbször láthatatlan ) közösségét! Vagyis az eredeti szíriuszi eszmeiséget!

A Géza-István korszakától kezdve pedig éppen azért hanyatlik az élet itt a Kárpát-medencében ( is ) folyamatosan, mert egyszerűen a magyar eszmeiséget lealacsonyították egy indogermán alapon szervezett állami erőszakszervezet és sémi mintára kialakított vallásosság szintjére! - Ami a nép számára mindig is teljes rabszolgaságot jelentette!

Éppen ezért már Vajk-Istvánnak sem volt joga ahhoz, hogy ezt a Kárpát-medencei egykor szabad területet „Magyarországnak” nevezze, azaz egy nyugat-európai minták alapján szerveződő politikai egységnek, melyet demarkációs vonalak különítik el más európai területektől.

István utáni magyarnak mondott királyoknál pedig már rögeszmévé vált az a tudathasadásos gondolkozás, ami a László király idején összeszerkesztett korona „eszmeisége” is kifejezett: magyarkodhatsz éjjel-nappal, ahogy akarsz, de csak nyugat-európai minták szerint, azaz tégy úgy, mintha szabad lennél - szavakban, de a tettekkel mindig önmagad és mások rabszolgaságát kell kinyilvánítanod! ( Ezzel egyúttal a modern „demokrácia” lényegét is összefoglaltuk. )

Ám aki valóban magyar, az nem lehet rabszolga, mert ő egy szíriuszi szabad lélek, amely típus ugyan minden népben és fajban megtalálható, de egy nem magyar anyanyelvű kultúra, akármilyen fejlett is, teremtés alapvető kódjainak megértésben nem juthat el a MAG-ig, legfeljebb csak a felszínéig.

Az utóbbi 1000 év folyamán, mikor is a magyar lélek szinte disszidált a Kárpát-medencéből, és más népeknél tűnt fel különböző faji-nyelvi formában, és ezzel párhuzamosan az itteni magyar nyelvű népesség szinte teljesen elvesztette a magyar lelkületét és a világ legöngyűlölőbb népe lett, a magyar lelki tanításokat olyan fordításokban, interpretációkban kaptuk vissza minden rendű-rangú keleti-nyugati mesterektől, akik a saját kultúrájuk természetes fölényéből kiindulva minket, magyarokat újra a lélekkel való kapcsolat alapfogalmaira kezdtek tanítani.

A lélekébredés idejének ez az óvodai szakasza azonban 2000 körül számunkra lejárt; lejárt minden keletről-nyugatról összelopkodott eszmeiség azonnali átültetésének megszokott rutinja is a magyar környezetbe.

A Nibiru-küldött Leonárd tanítása pedig elhozta számunkra azokat a kulcsokat, melyek segítségével a magyar lélek helyreállíthatja önazonosságát, vagyis megszüntetheti a szavak és a tettek között mindig is Grand Canyon méretű tátongó szakadékot, és végre elkezdheti betölteni azt a speciális magyar lelki megbízatását az emberiség megmentése érdekében, melyet - most már érthető - csak egy magyar nyelven is tudatos lélek érthet meg igazán.